Мета

 

Інститут німецького права в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» є одним із перших і провідних інститутів наукових досліджень та викладання німецького права в Україні.

Для студентів інститут пропонує вступні і просунуті курси з німецького цивільного права та публічного права. Метою інституту є надання студентам базових знань з німецького права німецькою мовою.

Це платформа для академічних і міждисциплінарних досліджень, порівняльного дослідження права на основі німецького та українського законодавства. Схожість минулого та теперішнього українського і німецького права, а також існуючі проблеми обох правових систем, є частиною дослідження. Зокрема на цьому порівняльному фоні аналізуються останні розробки українського законодавства.

Інститут пропонує лекції, конференції та семінари для студентів всіх курсів. Під час проходження курсу розглядаються питання німецького законодавства, запропоновані провідними науковими експертами. Жвавий обмін думками між викладачами та студентами, а також практичний підхід до вирішення завдань, призначені для полегшення введення студента в німецьке право.

Інститут сприяє проведенню досліджень та навчання на основі періодичних видань. До них відносяться контроль і редагування публікацій в журналах та бюлетенях для студентів. Також плануються інші публікації, такі як робочі документи та основні роботи.

Дослідження і навчання здійснюються в тісній співпраці з вітчизняними та зарубіжними зірками німецького права.