Курси

 

Вступ до німецького права

Дисципліна викладається для бакалавірв. В рамках курсу вивчається: історична еволюція германської правової системи та її вплив на континентальне європейське право. Курс охоплює такі теми: походження і принципи німецького права; структура та принципи існуючих галузей німецького права; структура виконавчої та судової влади в Німеччині; підготовка юристів у Німеччині.

Основи публічного і приватного права в Німеччині

Дисципліна викладається для магістрів. В рамках курсу вивчається: правова система, структура і принципи існуючих галузей німецького права; структура виконавчої та судової влади в Німеччині; підготовка юристів у Німеччині; більш детальна інформація про міжнародні договори і угоди за участю Німеччини; співвідношення національного і регіонального законодавства.